Algemene Voorwaarden Alive-Market

 • Van alle standhouders en/of adverteerders wordt er verwacht dat zij positief staan ten opzichte van het christelijk geloof en ook ten op zichte van de visie van He is alive vzw en het Festicert. Hieruit volgt ook dat stands en/of advertenties die tegen deze waarden ingaan (al dan niet gedeeltelijk) kunnen geweerd worden van het Festicert. De vertegenwoordiger van He is alive zal hierrond oordelen wat wel en niet kan.
 • He is alive vzw behoudt steeds het recht om bepaalde (verkoops- of info-) stands (gedeeltelijk) te weigeren, zowel op voorhand als op de dag zelf. Gelieve hiertoe vooraf een duidelijk overzicht te geven van wat uw stand precies zal inhouden.
 • Flyeren buiten de stand is niet toegelaten. Ook al te opdringerig gedrag wordt niet toegestaan.
 • Enkel bij een verkoopsstand is het toegestaan om goederen en/of diensten te koop aan te bieden! Verkoopsstands mogen geen voedingswaren verkopen, tenzij anders overeengekomen. De verkochte goederen en/of diensten moeten vooraf door He is alive vzw worden goedgekeurd.
 • Het is verboden om luide muziek of ander lawaai te maken dat storend is voor het festival, voor andere stands of voor de bezoekers. De vertegenwoordiger van He is alive zal hierrond oordelen.
 • He is alive vzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade aan een stand. De standhouder is persoonlijk aansprakelijk voor de eigen stand. We raden dan ook sterk aan om de stand continue te bemannen. Dit verhoogt bovendien meteen ook de interactie met de bezoekers!
 • Standhouders en adverteerders kunnen slechts definitief rekenen op hun plaats op de Alive Market of in het programmaboekje na goedkeuring door de vertegenwoordiger van He is alive én na ontvangst van de nodige betaling.
 • Per stand zijn volgende toegangstickets voorzien:
  • Kleine stand: 1 toegangsticket voor de standhouder
  • Grote stand: 2 toegangstickets voor standhouders
  • Elke extra standhouder of assistent zal verplicht een eigen toegangsticket moeten aanschaffen.

De algemene voorwaarden die gelden op het Festicert zijn ook van toepassing voor de standhouders.